25 สิงหาคม 2562 เผยครั้งแรกมดรวิน มดชนิดใหม่ ถูกค้นพบที่ไทย

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/754014.html
นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการนำมดชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบในประเทศไทย มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ หลังจากมีการค้นพบในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Far Eastern Entomologist วารสารระดับนานาชาติของประเทศรัสเซีย ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 นี้ โดยมดชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือ ภายนอกขรุขระ ไม่เงาเหมือนมดพันธุ์อื่น ๆ หัวใหญ่ประมาณ 0.9 มม. ลำตัวยาว 3-4 มม. ขณะที่นายวียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่าการค้นพบมดชนิดใหม่ เกิดจากความร่วมมือกันขององค์กรกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมกับตั้งชื่อว่า มดอาจารย์รวิน เพื่อให้เกียรติต่อผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขณะที่ชื่อเต็มมีชื่อว่า Myrmecina raviwongsei Jaitrong, Samung, Waengsothorn et Okido